EPC en AREI: wat zijn de verplichtingen?

 

 

Elektriciteitskeuring of AREI: Verplichte keuring bij verkoop

 

Bij verkoop van uw woning moet u als verkoper verplicht een keuringsattest voor uw elektrische installatie kunnen voorleggen. Het verslag, dat door een onafhankelijk keuringsorganisme moet worden opgesteld, mag zowel positief als negatief zijn.

 

Als dit verslag vermeldt dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het AREI dan mag de woning toch verkocht worden. Het is aan de koper om de werken aan de elektrische installatie te laten uitvoeren en een nieuwe keuring conform de wetgeving te bekomen. Dit is echter niet het geval als de verkoper geen attest kan voorleggen. (Er is wel een uitzondering wat betreft volledig te renoveren panden, de keuring kan na renovatie worden aangevraagd.)

 

Briljantimmo zorgt ervoor om deze elektrische keuring aan te vragen.

 

 

 

Het energieprestatiecertificaat of EPC: Verplicht bij verhuur of verkoop
 

Bij verhuur :

 

Het EPC licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of het appartement door hieraan een score toe te kennen. Het certificaat legt geen isolatie van dak en ramen of een betere verwarmingsinstallatie op, maar het gebrek aan deze voorzieningen zal de score doen dalen en de huurder een idee geven over het hoog energieverbruik.

 

Daarnaast zijn er aanbevelingen die de verhuurder moet aanzetten om zijn score te verhogen om zijn woning nog rendabel verhuurd te krijgen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst moet de huurder een kopie van dit document verkrijgen. Enkel een erkend energiedeskundige type A kan dit opmaken.

Het certificaat dient beschikbaar te zijn op het moment dat de woning te huur wordt aangeboden.

 

Bij verkoop :

 

Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

 

Het energieprestatiecertificaat is in principe tien jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop opgemaakt worden. Het originele EPC zal in dat geval overgezonden worden aan de nieuwe koper.


Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, dan kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een nieuw energieprestatiecertificaat verplicht, wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning

 

Briljantimmo zorgt ervoor om dit certificaat aan te vragen.