Privacyverklaring

Privacyvoorwaarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Briljant Construct - Briljantimmo  (hierna “wij”, “ons” genoemd).


Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website.

Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven en enkel gebruikt voor de goede werking van ons immokantoor.

Daarnaast worden uw gegevens niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die je ons verstrekt via email.
Houd er rekening mee dat wanneer je contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

.

Onderstaande rechten zijn van toepassing voor u als gebruiker van briljantimmo.com:

Recht van inzage

Dit betekent zowel informeren over de opslag en het doel, als het recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens. Je ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Wij behouden het recht om u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen je de informatie per e-mail.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. 

Recht op rectificatie

U kan op elk moment uw gegevens laten corrigeren

Recht op gegevenswissing

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. 

Omstandigheden waarin wij jouw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.

 • U trekt uw toestemming voor verwerking in, die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.

 • U hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie hieronder).

 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.

Redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.

 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Om redenen van volksgezondheid.

 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens.

 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die je ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u verzonden.

Recht op bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing bezorgen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Gegevens die wij verzamelen

Algemene gegevens: Naam en voornaam

Contactgegevens: Mailadres en/of telefoonnummer, adres (indien van toepassing voor plaatsbezoek)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens ?

Contact opnemen met betrekking tot uw vraag.

Contact opnemen via een nieuwsbrief of mail met een pand dat voor u interessant kan zijn

Klantenservice aanbieden

Klachten afhandelen

Wij hebben toegang tot jouw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven jouw data niet door aan derden zonder jouw toestemming. De data worden opgeslagen in ons CRM-systeem, waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot het CRM-systeem zijn gehouden tot confidentialiteit.

Ik wil de é-mails van Briljantimmo blijven ontvangen

Bedankt voor uw bevestiging!

Uw goedkeuring

Onze contactgegevens

Vragen of opmerkingen? Wij staan steeds voor uw klaar!

U kunt contact met ons opnemen via:

Telefoon: 015/42 02 77

Mail: diona@briljantimmo.com

 

Brief: Tervuursesteenweg 762
1982 Elewijt (Zemst)