U wenst uw eigendom te verkopen ?

Briljantimmo staat voor een zorgeloze verkoop van uw vastgoed,
binnen een realistische termijn en aan de juiste prijs!
 

 Onze aanpak en verkoopstappenplan

 Waardebepaling:
 

Een vlotte verkoop van uw (t)huis start met een reële marktwaarde!

Te vaak zien we panden op de vastgoedmarkt komen die ofwel boven ofwel onder hun reële marktwaarde aangeboden worden. In eerder welke richting is het sowieso een zonde van uw spaarcenten! Briljantimmo zorgt voor jouw eigendom en jouw spaarcenten door jouw woning de beste kansen op de vastgoedmarkt te bieden.

 

Wij maken 2 soorten waardebepalingen:

 

1. Een intrinsieke waardeberekening.

Er wordt een wiskundige oefening gemaakt op basis van de constructiewaarde, de slijtage, het onderhoud, de ouderdom, de renovatie en uitbreidingsmogelijkheden enerzijds en anderzijds de grondwaarde, ligging en oriëntatie en inplanting van het perceel.

 

2. Een concurrentieanalyse.

Welk gelijkaardig vastgoed wordt vandaag op de markt aangeboden? Wat is uw concurrentiepositie?

 
Zo weet u meteen wat je kan verwachten bij de verkoop van de woning.

 

Opmaken van een volledig verkoopdossier, aanvragen van alle attesten en wettelijk verplichte precontractuele inlichtingen met betrekking tot de informatieplicht aan de koper (kadastraal plan en legger, bodemattest, EPC, AREI, Identificatielijst onroerend goed of een uittreksel uit het plannen- en het vergunningsregister, conformiteitsattest stookolietank, onderhouds- en verbrandingsattest van de verwarmingsinstallatie)

Opmaken van een technische fiche van uw pand

Professionele fotoreportage

Inspirerende publiciteitstekst opstellen die de troeven van uw (t)huis doen schitteren

Publiciteit voeren via de meest bezochte vastgoed websites om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken

Flyeren in de buurt, benutten van de kracht van het buurtnetwerk

Plaatsen van een duidelijk publiciteitsbord

Publiciteit geschikt voor mobiele apparaten

Telefonisch contacteren van wachtende kopers uit ons klantenbestand

Via mail het pand aanbieden aan ons klantenbestand

Organiseren van pre-sale eerste verkoopdag

Organiseren van begeleide bezoeken en verstrekken van inlichtingen aan kandidaat kopers

Maandelijkse rapportering van de ondernomen acties en reacties

Onderhandeling met de kopers in samenspraak met de verkoper

Opvolging leningsdossier

Opmaken van een juridisch onderbouwde verkoopovereenkomst en ondertekening na goedkeuring van de notarissen

Bezoek aan de woning voor het verlijden der akte, noteren gegevens nutsvoorzieningen.

Beschikbaar tot aan de notariële akte en de sleuteloverhandiging

Vraag nu een gratis schatting of neem vrijblijvend contact met ons!